• Usuń owada jeżeli nadal pozostaje w skórze
  • Zdejmij biżuterie ze stłuczonej okolicy np. obrączkę z palca - gdy narośnie obrzęk ucisk moźe grozić powstaniem niedokrwienia i martwicy palca
  • Obłóż ukąszoną okolice lodem
W przypadku zasłabnięcia lub pojawieniu się duszności zgłoś się do lekarza !!!


Partnerzy: