Bezpieczeństwo

1. Nie kupuj materiałów pirotechnicznych na bazarach niewiadomego pochodzenia. 2. Zawsze czytaj instrukcję obsługi danego produktu. 3. Fajerwerki odpalaj tylko na otwartej przestrzeni, z dala od drzew, suchych traw, stacji benzynowych, drutów wysokiego napięcia, latarni, itd. Upewnij się, czy odpalenie nie zagrozi bezpieczeństwu okolicy.
4. Nigdy nie odpalaj fajerwerków w zamkniętych pomieszczeniach oraz z balkonów, z ręki i z dachu pokrytego papą. 5. Fajerwerki przechowujemy w miejscach suchych, nienasłonecznionych oraz z dala od urządzeń elektrycznych i wszelkich źródeł ciepła mogących spowodować wybuch. 6. Nigdy nie wkładaj fajerwerków do kieszeni.
7. Nie umieszczaj petard w puszkach czy butelkach. 8. Trzymaj fajerwerki w oryginalnym opakowaniu. 9. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Tylko dorośli mogą odpalać fajerwerki.
10. Nigdy nie odpalaj materiałów pirotechnicznych będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 11. Nie trzymaj fajerwerków w ręce. 12. Nie kieruj fajerwerków w ludzi, zwierzęta, budynki, samochody, tereny leśne, etc.
13. Nie pochylaj się nad fajerwerkami przy odpalaniu ani też po skończonym efekcie. W zależności od potrzeby odpalaj kucając z boku. 14. Nigdy nie odpalaj ponownie niewypałów. Odczekaj 15- 20 min. 15. Nie zapominaj o swoich czworonogach. Przygotuj dla nich specjalne miejsce, tak by je odizolować od huku strzelających fajerwerków.
16. Nigdy nie majstruj przy zakupionych fajerwerkach oraz nie próbuj stworzyć własnych.

Materiały umieszczone za zgodą: http://www.fajerwerki.net.pl

Partnerzy: