Tzw. Leczenie zachowawcze bez użycia noża-ingerencji w tkanki.

Leczenie to powinno być prowadzone przez osobę przeszkoloną w takich sposobach leczenia.

Polega na stosowaniu różnego rodzaju opatrunków unieruchamiających ( szyna gipsowa, masa termoplastyczna) lub ortez na palce, nadgarstek, kończyne.
Unieruchomienia mogą być sztywne- np. szpatułka, aparat Stucka lub dynamiczne-ruchome np. Outrigger a nawet systemy mieszane-szynowanie dynamiczne sp.Kleinerta (połaczenie sztywnego unieruchomienia z częścią ruchomą).

Do nieoperacyjnych metod zaliczamy także tzw. Blokady czyli podanie leku przeciw zapalnego aby zmniejszyć lub usunąć stan zapalny i ból w danej okolicy

Stosowanie temblaka po urazie też jest takze częścią nieoperacyjnego leczenia.

Fizykoterapia/rehabilitacja to też nieoperacyjne metody leczenia wielu chorób kończyny górnej.

Najczęściej stosuje się jednoczasowo kilka różnych technik nieoperacyjnego leczenia np.:
unieruchomienie, fizykoterapia, noszenie temblaka.

Partnerzy: