Opatrunek założony na operowaną kończynę po zabiegu operacyjnym może być:
  • miękki
  • uciskowy
  • gipsowy
  • dynamiczny

Ważne jest, aby Pacjent zgłaszał wszelkie uwagi dotyczące dyskomfortu jaki zauważył po założeniu opatrunku (ucisk, ocieranie).
W takim przypadku opatrunek zostanie odwinięty i ponownie założony.

Operowana kończyna koniecznie musi być uniesiona na temblaku–elewacja, która jest bardzo ważnym elementem rekonwalescencji. Uniesienie kończyny zmniejsza powstawanie zastoju krwi, obrzęku a co idzie za tym zmniejsza dolegliwości bólowe, poprawia ruchomość i przyśpiesza gojenie rany.

Jeżeli po operacji Pacjent zaczyna odczuwać narastający ból lub tętnienie w operowanej kończynie pomimo stosowania temblaka powinien zgłosić ten fakt personelowi szpitala lub poinformować lekarza operującego jeżeli ma to miejsce po opuszczeniu placówki gdzie był wykonany zabieg operacyjny.
Po zabiegu operacyjnym pacjent chcąc uzyskać jak najlepszy efekt po operacji powinien stosować się do zaleceń lekarza wykonującego zabieg operacyjny np.:
  • Leki zalecone po zabiegu operacyjnym należy stosować zgodnie z zaleceniem,
  • Zgłosić się na wizytę kontrolną w wyznaczonym terminie,
  • Nie moczyć rany
  • Zmieniać opatruneki dezynfekować ranę codziennie.
  • Kontynuacja zaleconych ćwiczeń np. na szynowaniu dynamicznym

Partnerzy: