Zabieg operacyjny wykonywany jest na sali operacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami przez zespół lekarzy i pielęgniarek posiadających do tego uprawnienia zawodowe po podpisaniu przez Pacjenta:
  • Świadomej Zgody na Zabieg Operacyjny
  • Zgody na Wykonanie Znieczulenia
Pomimo omówienia mającej być użytej techniki operacyjnej podczas zabiegu operacyjnego może dojść do konieczności zmiany rodzaju lub techniki operacyjnej np.: poszerzenia lub zmniejszenia zakresu operacji lub zmiany rodzaju operacji w zależności od zmian stanu Pacjenta lub zastanych podczas operacji warunków.
Jeżeli pacjent odczuwa dyskomfort podczas trwania zabiegu operacyjnego np. odczuwa pobolewanie miejsca operowanego lub bardzo się stresuje powinien poinformować o tym fakcie zespól lekarzy na Sali operacyjnej a lekarz anestezjolog poda właściwy lek aby zwiększyć komfort pobytu Pacjenta na Sali operacyjnej.
Pacjent może słuchać przyniesionej ze sobą muzyki lub oglądać program emitowany na umieszczonym w Sali operacyjnej monitorze LCD ( zależy od wyposażenia sali operacyjnej).

Partnerzy: