Pomimo zachowania wszystkich zasad anestezjologicznych dotyczących znieczulenia zawsze może dojść do powstania powikłań/działań nieporządanych:

  • nieskuteczność blokady
  • krwiak w miejscu wkłucia
  • nieprzewidziana reakcja alergiczna na stosowane leki
  • utrzymywanie się przejściowo pooperacyjnych zaburzeń czucia tzw. Parestezje

Partnerzy: