Zabieg operacyjny wykonywany jest w znieczuleniu o którym decyduje lekarz anestezjolog i może być wykonane przez chirurga lub anestezjologa- w zależności od zwyczajów i przeszkolenia zespołu danego ośrodka.

Najczęściej wykonywane znieczulenia w Chirurgii Ręki:
  • Znieczulenie miejscowe
  • Odcinkowe znieczulenie dożylne tzw. znieczulenie Bierra
  • Blokada splotu ramiennego
Te rodzaje znieczulenia należą do metod o znikomym prawdopodobieństwie wystąpienia działań niepożądanych i powikłań, niemniej stosuje się w nich wszystkie reguły bezpiecznego znieczulenia : wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych , określenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta ( Ankieta anestezjologiczna), uzgodnienie z lekarzem operującym lub anestezjologiem sposobu przyjmowania ew. dotychczasowych leków, zachowanie 6- godzinnego okresu powstrzymania się od posiłków i 4 –godzinnego od picia , pozostanie pod opieką personelu przez okres 0,5 – 1 godziny celem obserwacji stanu ogólnego i miejscowego . Udanie się do domu transportem samochodowym pod opieką osoby towarzyszącej po wyrażeniu zgody przez anestezjologa wykonującego znieczulenie.

Partnerzy: