Na wykonanie znieczulenia Pacjent wyraża zgodę składając podpis w dokumentacji medycznej ośrodka gdzie wykonywany jest zabieg operacyjny w obecności lekarza anestezjologa pod
Zgodą na wykonanie znieczulenia
W obecności chirurga Pacjent podpisuje w dniu zabiegu operacyjnego
Świadomą zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego
Pacjent podpisujący zgodę na wykonanie u siebie zabiegu operacyjnego poświadcza, że nie ma wątpliwości dlaczego decyduje się za zabieg operacyjny, poświadcza, że miał czas dowiedzieć się wszystkiego na temat swojej choroby zadając pytania swojemu chirurgowi oraz, że jest świadomy zagrożeń/powikłań jakie niesie za sobą mający być u niego wykonany zabieg operacyjny oraz zagrożeń/powikłań znieczulenia.

Partnerzy: