O wyborze rodzaju wykonanej procedury chirurgicznej-rodzaju zabiegu operacyjnego decyduje chirurg po rozmowie z Pacjentem.

Do wykonania zabiegu operacyjnego kwalifikuje Pacjenta lekarz anestezjolog, który po zbadaniu Pacjenta i zapoznaniu się z jego wynikami badań- badania laboratoryjne i Ankiety Anestezjologicznej która wypełniana jest przed zabiegiem operacyjnym oraz dostarczonymi konsultacjami wyraża zgodę na znieczulenie pacjenta oraz dokonuje wyboru rodzaju znieczulenia.

Na obie procedury ( znieczulenie i zabieg operacyjny) Pacjent musi wyrazić pisemną zgodę składając podpis w dniu zabiegu na Świadomej Zgodzie na Wykonanie Zabiegu Operacyjny oraz Zgodzie na Wykonanie Znieczulenia

Partnerzy: