Pacjent decydujący się na wykonanie u niego zabiegu operacyjnego jest wcześniej informowany przez swojego chirurga o swojej chorobie, możliwościach jej leczenia nieoperacyjnego, operacyjnego, informowany jest o możliwych efektach do uzyskania po wdrożonym leczeniu oraz o możliwych powikłaniach do których może dojść podczas lub po zabiegu operacyjnym oraz ewentualnych powikłaniach- patrz TUTAJ


Wykonywany przez chirurga zabieg operacyjny jest wcześniej omawiany z pacjentem z wykorzystaniem zdjęć z Atlasu Anatomii lub modeli aby precyzyjnie wytłumaczyć złożoność budowy operowanej części oraz choroby, która ma być leczona operacyjnie. Pacjent ma możliwość także obejrzeć zdjęcia lub filmów z podobnych operacji.

Chirurg w sposób rzetelny i profesjonalny przedstawi pacjentowi czego Pacjent może spodziewać się po zabiegu operacyjnym-co przyniesie zabieg operacyjny.

Bardzo często rozbieżne są oczekiwania Pacjenta związane z uzyskanym efektem pooperacyjnym po mającym się odbyć zabiegiem operacyjnym a tym co rzeczywiście on może przynieść.

Należy pamiętać, że zabieg operacyjny jest urazem dla operowanej kończyny i niesie za sobą takie doznania jak: ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości oraz bliznę , która zawsze pozostaje po interwencji chirurga.
Niektóre zabiegi mogą nieść za sobą konieczność wykonania kolejnych zabiegów operacyjnych w kolejnych etapach.

Jeżeli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości z mającym być u niego wykonanym zabiegiem operacyjnym powinien zapytać o to chirurga mającego wykonać ten zabieg operacyjny przed dniem lub w dniu jego wykonania.

Przed zabiegiem operacyjnym Pacjent powinien wiedzieć, jakie uprawnienia zawodowe posiada zespól biorący udział w wykonaniu zabiegu operacyjnego ( chirurg, anestezjolog, pielęgniarki) oraz w jakich warunkach-sala operacyjna ma być wykonany zabieg operacyjny.

Pacjent podpisujący Świadomą Zgodę na Zabieg Operacyjny nie może mieć wątpliwości co do wskazań i korzyści jakie przyniesie mu wykonany zabieg operacyjny.

Chirurg wyrażający zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego u Pacjenta bierze odpowiedzialność za profesjonalne , rzetelne wykonanie procedury medycznej zgodne z jego stanem wiedzy i umiejętności.

Partnerzy: