Goraca powierzchnia

Grozi obcięciem palców

Nie dotykać
Substancja żrąca

Kwas siarkowyMateriały żrące

Nie dotykać. Pod napięciem
Uwaga substancje żrące

Nie dotykaćNieupoważnionym
wstęp wzbronionyNie smarować w ruchu

Ruchome części maszyn
Strefa niebezpieczna


U góry pracują
Zakaz zdejmowania osłonUwaga substancje żrące

Partnerzy: