Bagatelizowanie małych ran ręki powoduje nierozpoznanie uszkodzeń a następnie opóźnienie leczenia operacyjnego co przynosi wydłużenie okresu leczenia, zwiększenia rozległości operacji oraz wzrost kosztów leczenia.

  • Nałóż na ranę jałowy/czysty opatrunek
  • Unieś kończynę do góry np. na temblaku
  • Zdejmij biżuterie z kończyny, która doznała urazu np. obrączka z palca-gdy narośnie obrzęk może grozić niedokrwienie i martwica palca
Jeżeli odczuwasz mrowienia w palcu lub nie możesz nim poruszać zgłoś się do Chirurga!!!

Partnerzy: