Złożona budowa ręki, niewielkie rozmiary ściśle przylegających do siebie struktur na ręce oraz dynamiczna funkcja ręki powoduje, że doświadczenie, podejrzliwość i czujność chirurga są w stanie prawidłowo rozpoznać uszkodzenia struktur ręki.

  • Nałóż na ranę jałowy/czysty opatrunek.
  • Unieś kończynę do góry np. na temblaku.
  • Zdejmij biżuterie z kończyny, która doznała urazu np. obrączka z palca-gdy narośnie obrzęk może grozić niedokrwienie i martwica palca.

Partnerzy: