Zawsze zgłoś się do chirurga!!

  • Umyj ranę pod bieżącą wodą z mydłem.
  • Nałóż na ranę jałowy/czysty opatrunek.
  • Unieś kończynę do góry np. na temblaku.
  • Zdejmij biżuterie z pogryzionej kończyny np. obrączka z palca-gdy narośnie obrzęk może grozić niedokrwienie i martwica palca .

Partnerzy: