Amputacje ręki lub kończyny górnej mogą stwarzać zagrożenie dla utraty życia.
Nie zakładaj NIGDY krępulców powyżej miejsca uszkodzenia/urazu!!!!
  • Zabierz do szpitala wszystkie struktury znalezione na miejscu urazu ( fragmenty kości, skóry, ścięgien, fragmenty palców!!!).
  • Nałóż opatrunek jałowy/czysty.
  • Jeśli jest to konieczne ( np. silne krwawienie z rany) dowiń mocniej bandażem.
  • Unieś kończynę do góry np. na temblaku lub unieś ponad głowę.
  • Zdejmij biżuterie z kończyny, która doznała urazu np. obrączkę z palca - gdy narośnie obrzęk ucisk moźe grozić powstaniem niedokrwienia i martwicy palca.
  • Zabezpieczenie fragmentów kończyny na czas transportu do szpitala –patrz TUTAJ
  • Kikut amputowanej kończyny dowiń mocno bandażem lub uciśnij.
  • Nie wlewaj spirytusu, wody utlenionej do rany!!!!
  • Unieś kończynę do góry.

Partnerzy: