Zawsze zgłoś się do chirurga!!

  • Załóż unieruchomienie kończyny podejrzanej o złamanie kładąc rękę na twardym/sztywnym podłożu i dowiń bandażem.

  • Unieś kończynę do góry np. na temblaku.

  • Zdejmij biżuterie z kończyny na której doszło do złamania np. obrączkę z palca - gdy narośnie obrzęk ucisk moźe grozić powstaniem niedokrwienia i martwicy palca.

  • Jeżeli złamanie jest otwarte- nałóż na ranę opatrunek.

Partnerzy: