• Zdejmij biżuterie ze stłuczonej okolicy np. obrączkę z palca - gdy narośnie obrzęk ucisk moźe grozić powstaniem niedokrwienia i martwicy palca
  • Obłóż stłuczoną okolice lodem

  • Unieś kończynę do góry np. na temblaku
  • W przypadku narastania pojawiającego się krwiaka zgłoś się do lekarza

Partnerzy: